Hướng dẫn đăng ký MongoDB cloud và thiết lập database

1
2#share4happy #MongoDB #json #noSQL #blink #Ethereum #ESP32 #DHT11
MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, là một cơ sở dữ liệu noSQL.
Các dữ liệu của MongoDB được lưu trữ theo kiểu JSON thay vì dạng bảng như cơ sở dữ liệu quan hệ cho nên việc truy vấn sẽ nhanh hơn và cấu trúc dữ liệu được lưu trữ sẽ linh hoạt hơn không cần theo một cấu trúc nhất định. Và do là một cơ sở dữ liệu noSQL nên MongoDB không có các khái niệm table, row, column… mà thay vào đó và là collection, document..

Đây là seri bài hướng dẫn “Sử dụng Smart contract lưu trữ thông tin. Thông tin được Xây dựng hệ thống thu thập nhiệt độ, độ ẩm
0. Hướng dẫn cài đặt Arduino và thư viện ESP32 – thử nghiệm với blink

1. Hướng dẫn đo nhiệt độ và độ ẩm với module ESP32 và cảm biến DHT11
2. Hướng dẫn đăng ký MongoDB Cloud và thiết lập database

3. Tạo server nodejs và kết nối với MongoDB

4. Lập trình ESP32 gửi dữ liệu lên server

5. Thiết lập hệ thống blockchain Ethereum
Cách 1 dùng với hệ điều hành Xubuntu:
Cách 2 dùng với hệ điều hành Windows:
6. Lập trình hợp đồng thông minh

Nguồn: https://indiametechnical.com/

Xem thêm bài viết khác: https://indiametechnical.com/meo-vat/

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here