Kinh chú đại bi – Nghe càng nhiều càng tốt- Giúp dễ ngủ, xua đuổi tà ma

46
2Vào đây xem CHÚ ĐẠI BI CÓ CHỮ:

– Sự linh ứng của Chú Đại Bi sẽ giúp cứu khổ cứu nạn, con người không bị ma quỷ, kẻ ác hãm hại; bảo vệ con người trước những khó khăn mà con người phải đương đầu gánh vác.
– Phật pháp giác ngộ là kênh về Phật pháp với nhiều video về phật pháp
I. CÁC KINH VỀ ĐẠO ĐỨC
1. Kinh tiểu sử đức Phật
2. Kinh người áo trắng
3. Kinh mười nghiệp thiện
4. Phật nói kinh tám điều trai giới
5. Kinh nhân quả đạo đức
6. Kinh lời vàng Phật dạy
7. Kinh soi gương nhân cách
8. Kinh phân biệt nghiệp báo
9. Kinh định luật nghiệp
10. Kinh nghiệp tạo sai biệt .
11. Kinh chuyển hóa nghiệp chướng
12. Kinh phước thế gian
II. CÁC KINH VỀ GIA ĐÌNH, XÃ HỘI VÀ CHÍNH TRỊ
13. Kinh thiện sinh
14. Kinh phước đức
15. Kinh tránh xa cánh cửa bại vong
16. Kinh bảy loại vợ
17. Kinh bốn ân lớn
18. Kinh mọi người bình đẳng
19. Kinh không có giai cấp
20. Kinh sống trong hòa hợp
21. Kinh hóa giải tranh cãi
22. Kinh hòa hợp và hòa giải
23. Kinh chuyển luân thánh vương
24. Kinh đức hạnh của vua và tu sĩ
25. Kinh quốc gia cường thịnh
26. Kinh Hiền Nhân
III. CÁC KINH VỀ TRIẾT LÝ
27. Kinh chuyển pháp luân
28. Kinh mười hai nhân duyên
29. Kinh chánh tri kiến
30. Kinh ba dấu ấn thực tại
31. Kinh thực tập vô ngã
32. Kinh nhận diện vô ngã
33. Kinh chuyển hóa cái tôi
34. Kinh nền tảng đức tin
35. Kinh kiến thức và trí tuệ
36. Kinh thuyết minh và xác minh
37. Kinh bảy điều nên biết
38. Kinh ẩn dụ về bảy hạng người dưới nước
39. Kinh tham ái là gốc khổ đau
40. Kinh dụ ngôn người bắt rắn
41. Kinh lời Phật qua các con số
42. Kinh nương tưạ ai khi Phật qua đời?
IV. CÁC KINH VỀ THIỀN VÀ CHUYỂN HÓA
43. Kinh cốt lõi thiền tập .
44. Kinh bốn pháp quán niệm
45. Kinh quán niệm hơi thở
46. Kinh các cấp thiền quán
47. Kinh bốn loại hành thiền
48. Kinh ẩn dụ về thành trì
49. Kinh sống trong hiện tại
50. Kinh căn bản tu tập
51. Kinh tu các pháp lành
52. Kinh phát tâm bồ đề
53. Phật nói kinh bốn vô lượng tâm
54. Kinh từ bi và hồi hướng
55. Kinh tám điều giác ngộ
56. Kinh bảy cách dứt trừ khổ đau .
V. CÁC KINH VỀ TỊNH ĐỘ
57. Kinh Phổ Môn .
58. Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư
59. Kinh A Di Đà
60. Kinh Sám hối sáu căn
61. Kinh Sám hối hồng danh
62. Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn
63. Phật Nói Kinh Báo Hiếu Công Ơn Cha Mẹ
C. PHẦN SÁM NGUYỆN
1. Bát-nhã Tâm kinh.
2. Niệm Phật
3. Năm điều quán tưởng
4. Quán chiếu thực tại
5. Sám nguyện (chọn một trong chín bài sám dưới đây)
a) Sám mười nguyện Phổ Hiền
b) Sám quy mạng
c) Sám quy y
d) Sám quy nguyện 1
đ) Sám tu tập
e) Sám quy nguyện 2
f) Sám nguyện
g) Sám hồng trần
h) Sám tống táng
6. Hồi hướng công đức..
7. Lời nguyện cuối
8. Đảnh lễ Ba ngôi báu

Nguồn: https://indiametechnical.com/

Xem thêm bài viết khác: https://indiametechnical.com/am-nhac/

46 COMMENTS

  1. Nam mô a di đà phat đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn cho chúng con tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ toàn thế thế giới đất nước được bình yen nam a di đà phat nam mô a di đà phat nam mô a di đà phat

  2. Nam mô a Di Đà Phật 🙏🙏🙏 cầu cho khắp nơi được bình an và cầu cho những người mẹ được nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên con cháu

  3. Nam Mô A Di Đà Phật 🙏 cầu cho ba mẹ con trai qua nạn khỏi sức khỏe dồi dào 🙏 Nam Mô A Di Đà Phật

  4. Nam mô a di đà phật. Phật hãy cho con thi tốt để lên lớp 6. Đậu vào trường đặng thái mai. Người viết. Nguyễn việt hòa. Ở chung cư golory. Con nam nam mô a di đà phật. Tầng 5

  5. Nam mô a Di Đà Phật cầu cho mẹ con sống lâu với con nam mô a Di đạ phật 🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  6. Nam Mô A Di Đà Phật Mam Mô Quang Thế Am Bồ Tát Cứu khổ cứu nạn con cầu cho tất cả chúng sanh bình an sức khỏe a di đà phật

  7. Nam mở A ĐI ĐÃ PHÁT NĂM MỞ BON SỰ THÍCH CẢ MÀU NƯỚC PHÁT CÒN CẬU NGUYEN PHÁT GIÁ HỌ CHO GIÁ ĐỈNH CÒN VÀ TẮT CẢ CHIU NGƯỜI SANH AN LẠNH HANH PHUC

  8. Chỉ có làm việc tốt sẽ nhận mọi việc tốt đẹp đó là luật nhân quả còn đọc tụng chỉ trì chú chỉ tịnh tâm hoặc trấn an tâm lý

  9. Cầu trời phập phù hộ cho đứa bé trong bụng con luôn mạnh khỏe đủ ngày đủ tháng để chào đời. Cho con sanh được mẹ tròn con vuông. A DI ĐÀ PHẬP.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here