Kỹ thuật thiết kế cơ khí (Mechanical Design): Giới thiệu (Introduction)Đây là khóa học thiết kế cơ khí được chia làm 10 cấp độ sử dụng phần mềm
NX.
————————————————————————————————————————-
Các bạn có thể xem thêm các khóa học khác ở đây
0) Tổng hợp các khóa học

1) Giới thiệu Cơ điện tử

2) Công nghệ Robot

3) Kỹ thuật thiết kế cơ khí

4) Điều khiển Robot

5) Công nghệ cảm biến và ứng dụng

6) Các phần mềm tiện ích trên Laptop và điện thoại

7) Những bài học ý nghĩa cho cuộc sống

Nguồn: https://indiametechnical.com/

Xem thêm bài viết khác: https://indiametechnical.com/cong-nghe/

Article Categories:
Công Nghệ

Comments

 • Cái NX e có chuyên sâu không Sang? Đã làm thực tế cho công ty Nhật không ?

  nguyen minh Hoa June 28, 2020 9:55 am Reply
 • Coi Thầy giới thiệu e nôn năm sau lên đại học, cao đẳng học ngành này ghê

  phong tran June 28, 2020 9:55 am Reply
 • Nguyễn Ngọc Duy 82632
  CDT60DH

  Nguyễn Ngọc Duy June 28, 2020 9:55 am Reply
 • Họ và tên : Trần Hoàng Sơn
  MSV :75692
  Lớp :CĐT58Dh

  Tóm tắt nội dung:

  +Môn học có 10 cấp độ.

  Phần 1: Vẽ :

  + Cấp 1: Vẽ 2D: (vẽ trong 1 mặt phẳng)

  + Cấp 2: Vẽ 3D cơ bản (vẽ hình khối, hộp, cầu, tròn xoay…..)

  + Cấp 3: Vẽ 3D nâng cao (yêu cầu cao, vẽ những chi tiết phức tạp)

  + Cấp 4: Bản vẽ kĩ thuật (định nghĩa kích thước)

  + Cấp 5: Vẽ 3D chuyên biệt (vẽ các chi tiết 3D chuyên biệt, theo yêu cầu).

  Phần 2: Thiết kế :

  + Cấp 6: Thiết kế sản phẩm (tự lên ý tưởng và vẽ rồi tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh).

  Phần 3: Mô phỏng:

  + Cấp 7: Mô phỏng chuyển động (mô phỏng sự hoạt động của sản phẩm)

  + Cấp 8: Mô phỏng gia công CAM (mô phỏng quá trình gia công sản phẩm).

  + Cấp 9: Mô phỏng kĩ thuật CAE) (mô phỏng các tác động lên sản phẩm, kiểm tra về biến dạng của sản phẩm)

  Phần 4: Kĩ năng tổng hợp:

  + Cấp 10: Thiết kế và quản lí hệ thống cơ khí

  Sơn Trần Hoàng June 28, 2020 9:55 am Reply
 • Họ tên: Ngô Văn Mạnh
  Lớp: CDT58DH
  MSV:74563
  Tóm tắt nội dung: Kỹ thuật thiết kế cơ khí gồm 10 cấp độ
  Phần 1: Vẽ :
  -Cấp 1: vẽ 2D
  -Cấp 2: vẽ 3D cơ bản (khối , hộp , cầu , …)
  -Cấp 3: vẽ 3D nâng cao (vẽ những chi tiết phức tạp)
  -Cấp 4: bản vẽ kĩ thuật
  (vẽ 2D của những chi tiết 3D)
  -Cấp 5: vẽ 3D chuyên biệt ( thiết kế chuyện biệt , theo yêu cầu)
  Phần 2: Thiết kế
  – Cấp 6: thiết kế sản phẩm (tự đưa ra các yếu tố về kích thước, cách lắp ghép để tạo thành sản phẩm)
  Phần 3: Mô phỏng
  -Cấp 7: mô phỏng chuyển động (mô phỏng sự hoạt động của sản phẩm)
  -Cấp 8: mô phỏng gia công(CAM) (mô phỏng quá trình gia công sản phẩm)
  -Cấp 9: mô phỏng kĩ thuật(CAE) (mô phỏng các tác động lên sản phẩm, kiểm tra về biến dạng của sản phẩm)
  Phần 4: Kĩ năng tổng hợp
  – Cấp 10: Thiết kế và quản lí hệ thống cơ khí

  Mạnh Ngô Văn June 28, 2020 9:55 am Reply
 • Họ và tên: Đỗ Chí Trung
  MSV:73525
  Lớp:Cđt58ĐH
  Tóm tắt nội dung: Kỹ thuật thiết kế cơ khí gồm 10 cấp độ

  Phần 1: Vẽ : -Cấp 1: vẽ 2D

  -Cấp 2: vẽ 3D cơ bản (khối , hộp , cầu , …)

  -Cấp 3: vẽ 3D nâng cao (vẽ những chi tiết phức tạp)

  -Cấp 4: bản vẽ kĩ thuật
  (vẽ 2D của những chi tiết 3D)

  -Cấp 5: vẽ 3D chuyên biệt ( thiết kế chuyện biệt , theo yêu cầu)

  Phần 2: Thiết kế

  – Cấp 6: thiết kế sản phẩm (tự đưa ra các yếu tố về kích thước, cách lắp ghép để tạo thành sản phẩm
  )

  Phần 3: Mô phỏng

  -Cấp 7: mô phỏng chuyển động (mô phỏng sự hoạt động của sản phẩm
  )

  -Cấp 8: mô phỏng gia công(CAM) (mô phỏng quá trình gia công sản phẩm
  )

  -Cấp 9: mô phỏng kĩ thuật(CAE) (mô phỏng các tác động lên sản phẩm, kiểm tra về biến dạng của sản phẩm
  )

  Phần 4: Kĩ năng tổng hợp

  – Cấp 10: Thiết kế và quản lí hệ thống cơ khí

  Trung Đỗ Chí June 28, 2020 9:55 am Reply
 • Họ và tên : Nguyễn Quốc Lộc
  MSV :74481
  Lớp :CĐT58Dh
  Tóm tắt nội dung:
  +Môn học có 10 cấp độ.
  Phần 1: Vẽ :
  + Cấp 1: Vẽ 2D: (vẽ trong 1 mặt phẳng)
  + Cấp 2: Vẽ 3D cơ bản (vẽ hình khối, hộp, cầu, tròn xoay…..)
  + Cấp 3: Vẽ 3D nâng cao (yêu cầu cao, vẽ những chi tiết phức tạp)
  + Cấp 4: Bản vẽ kĩ thuật (định nghĩa kích thước)
  + Cấp 5: Vẽ 3D chuyên biệt (vẽ các chi tiết 3D chuyên biệt, theo yêu cầu).
  Phần 2: Thiết kế :
  + Cấp 6: Thiết kế sản phẩm (tự lên ý tưởng và vẽ rồi tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh).
  Phần 3: Mô phỏng:
  + Cấp 7: Mô phỏng chuyển động (mô phỏng sự hoạt động của sản phẩm)
  + Cấp 8: Mô phỏng gia công CAM (mô phỏng quá trình gia công sản phẩm).
  + Cấp 9: Mô phỏng kĩ thuật CAE) (mô phỏng các tác động lên sản phẩm, kiểm tra về biến dạng của sản phẩm)
  Phần 4: Kĩ năng tổng hợp:
  + Cấp 10: Thiết kế và quản lí hệ thống cơ khí
  .

  Lộc Nguyễn Quốc June 28, 2020 9:55 am Reply
 • Họ và tên : Phạm Ngọc Tường.
  MSV:75358
  Lớp:CĐT58Đh
  Tóm tắt bài học: 10 cấp độ :
  1. vẽ 2d cơ bản.
  2.vẽ 3d cơ bản.
  3.vẽ 3d nâng cao.
  4.bản vẽ kĩ thuật.
  5.vẽ 3d chuyên biệt.
  6.thiết kế sản phẩm.
  7.mô phỏng chuyển động.
  8.mô phỏng gia công.
  9.mô phỏng kĩ thuật.
  10.thiết kế và quản lý hệ thống cơ khí.
  Có 4 Mức độ: mức độ 1(vẽ): cấp độ 1-5.
  mức độ 2(thiết kế): cấp độ 6.
  mức độ 3(mô phỏng): cấp độ 7-9.
  mứcđộ 4(kỹ thuật tổng hợp): cấp độ 10.
  Các phần mềm hỗ trợ 7 cấp độ đầu : Fusion 360.
  Solid works.
  Auto CAD.
  Imventor.
  Pro/Engineer.
  Các phần mềm hỗ trợ cấp độ 8,9:Nx.
  Catia.
  Câu hỏi: thầy ơi nếu có giời gian thầy có đăng những video dạy cách làm quen vs nhưng phần mềm này không ah.

  Tường Phạm June 28, 2020 9:55 am Reply
 • Họ và tên: Trịnh Minh Hoàng
  Lớp: CĐT58ĐH

  MSV: 75542
  Tóm tắt nội dung:

  + Môn học có 10 cấp độ.

  Phần 1: Vẽ :

  + Cấp 1: Vẽ 2D: (vẽ trong 1 mặt phẳng).

  + Cấp 2: Vẽ 3D cơ bản (vẽ hình khối, hộp, cầu, tròn xoay…..)
  .

  + Cấp 3: Vẽ 3D nâng cao (yêu cầu cao, vẽ những chi tiết phức tạp)
  .

  + Cấp 4: Bản vẽ kĩ thuật (định nghĩa kích thước)
  .

  + Cấp 5: Vẽ 3D chuyên biệt (vẽ các chi tiết 3D chuyên biệt, theo yêu cầu).

  Phần 2: Thiết kế :

  + Cấp 6: Thiết kế sản phẩm (tự lên ý tưởng và vẽ rồi tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh).

  Phần 3: Mô phỏng:

  + Cấp 7: Mô phỏng chuyển động (mô phỏng sự hoạt động của sản phẩm)
  .

  + Cấp 8: Mô phỏng gia công CAM (mô phỏng quá trình gia công sản phẩm).

  + Cấp 9: Mô phỏng kĩ thuật CAE) (mô phỏng các tác động lên sản phẩm, kiểm tra về biến dạng của sản phẩm)
  .

  Phần 4: Kĩ năng tổng hợp:

  + Cấp 10: Thiết kế và quản lí hệ thống cơ khí
  .

  Hoàng Trịnh Minh June 28, 2020 9:55 am Reply
 • Họ tên: Nguyễn Kông Vĩ
  MSV: 74938
  lớp:CĐT58DH
  Tóm tắt nội dung bài giảng: Các cấp độ của kĩ thuật thiết kế cơ khí và các phần mềm chuyên dụng
  Phần 1: Vẽ
  Cấp độ1: Vẽ 2D
  Cấp độ 2: Vẽ 3d cơ bản
  Cấp độ 3: Vẽ 3d nâng cao
  Cấp độ 4: Bản vẽ kĩ thuật
  Cấp độ 5: Vẽ 3d chuyên nghiệp
  Phần 2: Thiết kế cơ khí
  Cấp độ6: Thiết kế sản phẩm 3d từ yêu cầu thực tế
  Phần 3: Mô phỏng
  Cấp độ 7: Mô phỏng chuyển động
  Cấp độ 8: Mô phỏng gia công
  Cấp độ 9: Mô phỏng kĩ thuật
  Phần 4:
  Cấp độ 10: Thiết kế quản lí hệ thống cơ khí thức tạp.
  Các phần mềm chuyên dụng trong thiết kế cơ khí như:
  -Fusion 360
  -Solidwork
  -Autocad
  -Inventor
  -pro/ENGINEER
  NX ( ưu tiên)
  Catia(ưu tiên)

  Vĩ Nguyễn Kông June 28, 2020 9:55 am Reply
 • Họ tên: Lương.T.Ngọc.Anh
  CDT57DH-68202

  Tóm tắt:
  Giới thiệu mức độ và cấp độ trong kĩ thuật thiết kế c.khí( 4 mức 10 cấp)
  Sơ lược qua cad-cam-cae và các phân mềm liên quan.
  Hỏi:
  Thầy ơi bao giờ mới có video dạy về ràng buộc trong assembly ạ? 😞

  N.a Trần June 28, 2020 9:55 am Reply
 • Nguyêbx Minh Hiếu
  MSV : 68915
  Lớp : CĐT57 ĐH

  Tóm tắt nội dung: Phần 1: Vẽ : -Cấp 1: vẽ 2D -Cấp 2: vẽ 3D cơ bản ( vẽ hình khối, hộp, cầu…..) -Cấp 3: vẽ 3D nâng cao ( vẽ chi tiết phức tạp) -Cấp 4: bản vẽ kĩ thuật: bản vẽ 2D các chi tiết 3D, làm rõ các yếu tố về kích thước,… -Cấp 5: vẽ 3D chuyên biệt: vẽ các chi tiết 3D chuyên biệt , tùy thuộc từng ngành Phần 2: Thiết kế : Cấp 6: thiết kế sản phẩm: đưa ra các yếu tố về kích thước, cách lắp ghép để tạo thành sản phẩm Phần 3: Mô phỏng: -Cấp 7: mô phỏng chuyển động: mô phỏng sự hoạt động của sản phẩm -Cấp 8: mô phỏng gia công(CAM) : mô phỏng quá trình gia công sản phẩm -Cấp 9: mô phỏng kĩ thuật(CAE) : mô phỏng các tác động lên sản phẩm, kiểm tra về biến dạng của sản phẩm Phần 4: Kĩ năng tổng hợp: Cấp 10: Thiết kế và quản lí hệ thống cơ khí

  Hiếu Nguyễn Minh June 28, 2020 9:55 am Reply
 • Họ và tên : Pạm Văn Hai
  Mã sinh viên : 69605
  Lớp : CĐT57ĐH

  Tóm tắt:
  gồm 4 mức độ và 10 cấp độ

  Mức 1: Vẽ

  – Cấp 1: Vẽ 2D

  – Cấp 2: Vẽ 3D cơ bản ( vẽ hình hộp, khối,tròn xoay,…)

  – Cấp 3: Vẽ 3D nâng cao ( vẽ chi tiết, biên dạng phức tạp)

  – Cấp 4: Bản vẽ kĩ thuật

  – Cấp 5: Vẽ 3D chuyên biệt: thiết kế chi tiết tấm, khuôn)

  Mức 2: Thiết kế

  – Cấp 6: Thiết kế sản phẩm: Tự đưa ra kích thước và tiến hành vẽ

  Mức 3: Mô phỏng

  – Cấp 7: Mô phỏng chuyển động

  – Cấp 8: Mô phỏng gia công-CAM (Chọn dao, chế độ cắt,…)

  – Cấp 9: Mô phỏng kĩ thuật-CAE (Mô phỏng tương tác vật lý lên sản phẩm)

  Mức 4 : Kĩ năng tổng hợp

  – Cấp 10: Thiết kế và quản lí hệ thống cơ khí

  game funy June 28, 2020 9:55 am Reply
 • Họ và tên: Nguyễn Thành Nam
  Lớp: CĐT58ĐH
  MSV: 74595
  Tóm tắt nội dung: + Môn học có 10 cấp độ.
  Phần 1: Vẽ :
  + Cấp 1: Vẽ 2D: (vẽ trong 1 mặt phẳng).
  + Cấp 2: Vẽ 3D cơ bản (vẽ hình khối, hộp, cầu, tròn xoay…..) .
  + Cấp 3: Vẽ 3D nâng cao (yêu cầu cao, vẽ những chi tiết phức tạp) .
  + Cấp 4: Bản vẽ kĩ thuật (định nghĩa kích thước) .
  + Cấp 5: Vẽ 3D chuyên biệt (vẽ các chi tiết 3D chuyên biệt, theo yêu cầu).
  Phần 2: Thiết kế :
  + Cấp 6: Thiết kế sản phẩm (tự lên ý tưởng và vẽ rồi tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh). Phần 3: Mô phỏng:
  + Cấp 7: Mô phỏng chuyển động (mô phỏng sự hoạt động của sản phẩm) .
  + Cấp 8: Mô phỏng gia công CAM (mô phỏng quá trình gia công sản phẩm).
  + Cấp 9: Mô phỏng kĩ thuật CAE) (mô phỏng các tác động lên sản phẩm, kiểm tra về biến dạng của sản phẩm) .
  Phần 4: Kĩ năng tổng hợp:
  + Cấp 10: Thiết kế và quản lí hệ thống cơ khí.
  + Câu hỏi của e là muốn trở thành kĩ sư giỏi thì có nhất thiết là phải hk hết các cấp độ kia hay là cần lưu ý vào cái nào hơn thưa thầy.

  Nam Nguyễn Thành June 28, 2020 9:55 am Reply
 • Họ và tên: Bùi Duy Cường

  MSV: 67072
  Lớp: CĐT57ĐH

  Nội dung:
  Tóm tắt 10 cấp độ thiết kế cơ khí.
  Phần 1: Vẽ :

  -Cấp 1: vẽ 2D

  -Cấp 2: vẽ 3D cơ bản ( vẽ hình khối, hộp, cầu…..)

  -Cấp 3: vẽ 3D nâng cao ( vẽ chi tiết phức tạp)

  -Cấp 4: bản vẽ kĩ thuật: bản vẽ 2D các chi tiết 3D, làm rõ các yếu tố về kích thước,…

  -Cấp 5: vẽ 3D chuyên biệt: vẽ các chi tiết 3D chuyên biệt , tùy thuộc từng ngành

  Phần 2: Thiết kế :

  Cấp 6: thiết kế sản phẩm: đưa ra các yếu tố về kích thước, cách lắp ghép để tạo thành sản phẩm

  Phần 3: Mô phỏng:

  -Cấp 7: mô phỏng chuyển động
  -Cấp 8: mô phỏng gia công(CAM)
  -Cấp 9: mô phỏng kĩ thuật(CAE)
  Phần 4: Kĩ năng tổng hợp:

  Cấp 10: Thiết kế và quản lí hệ thống cơ khí
  Câu hỏi: theo thầy thì trong các phần mềm thiết kế thì phần mềm nào đáp ứng tốt nhất cho các doanh nghiệp xét cả trên tiêu chí giá bản quyền phần mềm

  Cuong Bui June 28, 2020 9:55 am Reply
 • Họ và tên : Nguyễn Văn Trọng
  Mã sinh viên : 74884
  Lớp : CĐT58ĐH

  Tóm tắt nội dung: Kỹ thuật thiết kế cơ khí gồm 10 cấp độ

  Phần 1: Vẽ : Cấp 1: vẽ 2D
  .
  Cấp 2: vẽ 3D cơ bản (khối , hộp , cầu , …)
  .
  Cấp 3: vẽ 3D nâng cao (vẽ những chi tiết phức tạp)
  .
  Cấp 4: bản vẽ kĩ thuật
  (vẽ 2D của những chi tiết 3D)
  .
  Cấp 5: vẽ 3D chuyên biệt ( thiết kế chuyện biệt , theo yêu cầu)
  .
  Phần 2: Thiết kế.

  Cấp 6: thiết kế sản phẩm 3d từ nhu cầu thực tế .
  Phần 3: Mô phỏng

  Cấp 7: mô phỏng chuyển động (mô phỏng sự hoạt động của sản phẩm
  )

  Cấp 8: mô phỏng gia công(CAM) (mô phỏng quá trình gia công sản phẩm
  )

  Cấp 9: mô phỏng kĩ thuật(CAE)
  Phần 4: Kĩ năng tổng hợp

  – Cấp 10: Thiết kế và quản lí hệ thống cơ khí
  phức tạp.

  Trọng Nguyễn Văn June 28, 2020 9:55 am Reply
 • Họ tên: Vũ Đức Minh
  MSV: 75942
  Lớp: CĐT58DH
  Tóm tắt bài giảng:

  + Môn học có 10 cấp độ.

  Mức độ 1: Vẽ :

  + Cấp độ 1: Vẽ 2D
  + Cấp độ 2: Vẽ 3D
  + Cấp độ 3: Vẽ 3D nâng cao
  + Cấp độ 4: Bản vẽ kĩ thuật (định nghĩa kích thước, vật liệu)
  .

  + Cấp độ 5: Vẽ 3D chuyên biệt (vẽ các chi tiết 3D chuyên biệt, tùy lĩnh vực yêu cầu).

  Mức độ 2: Thiết kế :

  + Cấp độ 6: Thiết kế sản phẩm (tự lên ý tưởng và vẽ rồi tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh).

  Mức độ 3: Mô phỏng:

  + Cấp độ 7: Mô phỏng chuyển động (mô phỏng sự hoạt động của sản phẩm)
  .

  + Cấp độ 8: Mô phỏng gia công CAM (mô phỏng quá trình gia công sản phẩm).

  + Cấp độ 9: Mô phỏng kĩ thuật CAE) (mô phỏng các tác động lên sản phẩm, kiểm tra về biến dạng của sản phẩm)
  .

  Mức độ 4: Kĩ năng tổng hợp:

  + Cấp độ 10: Thiết kế và quản lí hệ thống cơ khí

  Minh Vũ Đức June 28, 2020 9:55 am Reply
 • Họ và tên: Trần Xuân Hiếu
  Lớp: CĐT58ĐH

  MSV: 75523
  Tóm tắt nội dung:

  + Môn học có 10 cấp độ.

  Phần 1: Vẽ :

  + Cấp 1: Vẽ 2D: (vẽ trong 1 mặt phẳng).

  + Cấp 2: Vẽ 3D cơ bản (vẽ hình khối, hộp, cầu, tròn xoay…..)
  .

  + Cấp 3: Vẽ 3D nâng cao (yêu cầu cao, vẽ những chi tiết phức tạp)
  .

  + Cấp 4: Bản vẽ kĩ thuật (định nghĩa kích thước)
  .

  + Cấp 5: Vẽ 3D chuyên biệt (vẽ các chi tiết 3D chuyên biệt, theo yêu cầu).

  Phần 2: Thiết kế :

  + Cấp 6: Thiết kế sản phẩm (tự lên ý tưởng và vẽ rồi tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh).

  Phần 3: Mô phỏng:

  + Cấp 7: Mô phỏng chuyển động (mô phỏng sự hoạt động của sản phẩm)
  .

  + Cấp 8: Mô phỏng gia công CAM (mô phỏng quá trình gia công sản phẩm).

  + Cấp 9: Mô phỏng kĩ thuật CAE) (mô phỏng các tác động lên sản phẩm, kiểm tra về biến dạng của sản phẩm)
  .

  Phần 4: Kĩ năng tổng hợp:

  + Cấp 10: Thiết kế và quản lí hệ thống cơ khí
  .

  Hiếu Trần Xuân June 28, 2020 9:55 am Reply
 • Họ và tên : Phạm Quốc Lâm
  Mã sinh viên : 69650
  Lớp : CĐT57ĐH

  Tóm tắt nội dung: Kỹ thuật thiết kế cơ khí gồm 10 cấp độ

  Phần 1: Vẽ : -Cấp 1: vẽ 2D

  -Cấp 2: vẽ 3D cơ bản (khối , hộp , cầu , …)

  -Cấp 3: vẽ 3D nâng cao (vẽ những chi tiết phức tạp)

  -Cấp 4: bản vẽ kĩ thuật
  (vẽ 2D của những chi tiết 3D)

  -Cấp 5: vẽ 3D chuyên biệt ( thiết kế chuyện biệt , theo yêu cầu)

  Phần 2: Thiết kế

  – Cấp 6: thiết kế sản phẩm (tự đưa ra các yếu tố về kích thước, cách lắp ghép để tạo thành sản phẩm
  )

  Phần 3: Mô phỏng

  -Cấp 7: mô phỏng chuyển động (mô phỏng sự hoạt động của sản phẩm
  )

  -Cấp 8: mô phỏng gia công(CAM) (mô phỏng quá trình gia công sản phẩm
  )

  -Cấp 9: mô phỏng kĩ thuật(CAE) (mô phỏng các tác động lên sản phẩm, kiểm tra về biến dạng của sản phẩm
  )

  Phần 4: Kĩ năng tổng hợp

  – Cấp 10: Thiết kế và quản lí hệ thống cơ khí

  Pham Quoc Lam June 28, 2020 9:55 am Reply
 • Họ và tên: Lê Công Hải
  Lớp: CĐT58DH

  MSV: 73796
  Tóm tắt bài giảng:
  Môn học có 10 cấp độ.

  Mức độ 1: Vẽ
  + Cấp độ 1: Vẽ 2D: (các hình hoc cơ bản).

  + Cấp độ 2: Vẽ 3D cơ bản (hình hộp, hình cầu)
  .

  + Cấp độ 3: Vẽ 3D nâng cao (yêu cầu cao)
  .

  + Cấp độ 4: Bản vẽ kĩ thuật (định nghĩa kích thước, vật liệu)
  .

  + Cấp độ 5: Vẽ 3D chuyên biệt (vẽ các chi tiết 3D chuyên biệt, tùy lĩnh vực yêu cầu).

  Mức độ 2: Thiết kế
  + Cấp độ 6: Thiết kế sản phẩm (tự lên ý tưởng và vẽ rồi tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh).

  Mức độ 3: Mô phỏng
  + Cấp độ 7: Mô phỏng chuyển động (mô phỏng sự hoạt động của sản phẩm)
  .

  + Cấp độ 8: Mô phỏng gia công CAM (mô phỏng quá trình gia công sản phẩm).

  + Cấp độ 9: Mô phỏng kĩ thuật CAE (mô phỏng các tác động lên sản phẩm, kiểm tra về biến dạng của sản phẩm)
  .

  Mức độ 4: Kĩ năng tổng hợp
  + Cấp độ 10: Thiết kế và quản lí hệ thống cơ khí

  Hải Lê Công June 28, 2020 9:55 am Reply
 • Họ và tên: Nguyễn Đức Mạnh
  MSV: 74564
  Lớp : CĐT58ĐH
  tóm tắt nội dung :
  + Môn học có 10 cấp độ.

  Mức độ 1: Vẽ :

  + Cấp độ 1: Vẽ 2D: (các hình hoc cơ bản).

  + Cấp độ 2: Vẽ 3D cơ bản (hình hộp, hình cầu)
  .

  + Cấp độ 3: Vẽ 3D nâng cao (yêu cầu cao)
  .

  + Cấp độ 4: Bản vẽ kĩ thuật (định nghĩa kích thước, vật liệu)
  .

  + Cấp độ 5: Vẽ 3D chuyên biệt (vẽ các chi tiết 3D chuyên biệt, tùy lĩnh vực yêu cầu).

  Mức độ 2: Thiết kế :

  + Cấp độ 6: Thiết kế sản phẩm (tự lên ý tưởng và vẽ rồi tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh).

  Mức độ 3: Mô phỏng:

  + Cấp độ 7: Mô phỏng chuyển động (mô phỏng sự hoạt động của sản phẩm)
  .

  + Cấp độ 8: Mô phỏng gia công CAM (mô phỏng quá trình gia công sản phẩm).

  + Cấp độ 9: Mô phỏng kĩ thuật CAE) (mô phỏng các tác động lên sản phẩm, kiểm tra về biến dạng của sản phẩm)
  .

  Mức độ 4: Kĩ năng tổng hợp:

  + Cấp độ 10: Thiết kế và quản lí hệ thống cơ khí
  và một số phần mền hỗ trợ
  thầy cho em hởi để phục vụ cho việc học thì cần thông thạo đến cấp độ nào ạ

  Mạnh Nguyễn Đức June 28, 2020 9:55 am Reply
 • Họ và tên: Nguyễn Viết Linh
  MSV: 74519
  Lớp: CĐT58ĐH

  Tóm tắt : Gồm 4 phần và 10 cấp độ

  Phần 1: Vẽ : -Cấp 1: vẽ 2D

  -Cấp 2: vẽ 3D cơ bản ( vẽ hình khối, hộp, cầu)

  -Cấp 3: vẽ 3D nâng cao ( vẽ chi tiết phức tạp)

  -Cấp 4: bản vẽ kĩ thuật: bản vẽ 2D các chi tiết 3D, làm rõ các yếu tố về kích thước,…

  -Cấp 5: vẽ 3D chuyên biệt: vẽ các chi tiết 3D chuyên biệt , tùy thuộc từng ngành

  Phần 2: Thiết kế : -Cấp 6: thiết kế sản phẩm: đưa ra các yếu tố về kích thước, cách lắp ghép để tạo thành sản phẩm

  Phần 3: Mô phỏng: -Cấp 7: mô phỏng chuyển động: mô phỏng sự hoạt động của sản phẩm

  -Cấp 8: mô phỏng gia công(CAM) : mô phỏng quá trình gia công sản phẩm

  -Cấp 9: mô phỏng kĩ thuật(CAE) : mô phỏng các tác động lên sản phẩm, kiểm tra về biến dạng của sản phẩm

  Phần 4: Kĩ năng tổng hợp: -Cấp 10: Thiết kế và quản lí hệ thống cơ khí

  Câu hỏi: Nếu muốn làm một kỹ sư theo đúng nghĩa thì cần học hết mọi cấp độ à thầy?

  Linh Nguyễn Viết June 28, 2020 9:55 am Reply
 • Họ và tên : Hoàng Minh Huệ

  Mã sinh viên : 73611
  Lớp : CĐT58ĐH

  Tóm tắt nội dung: Kỹ thuật thiết kế cơ khí gồm 10 cấp độ

  Phần 1: Vẽ : -Cấp 1: vẽ 2D

  -Cấp 2: vẽ 3D cơ bản (khối , hộp , cầu , …)

  -Cấp 3: vẽ 3D nâng cao (vẽ những chi tiết phức tạp)

  -Cấp 4: bản vẽ kĩ thuật
  (vẽ 2D của những chi tiết 3D)

  -Cấp 5: vẽ 3D chuyên biệt ( thiết kế chuyện biệt , theo yêu cầu)

  Phần 2: Thiết kế

  – Cấp 6: thiết kế sản phẩm (tự đưa ra các yếu tố về kích thước, cách lắp ghép để tạo thành sản phẩm
  )

  Phần 3: Mô phỏng

  -Cấp 7: mô phỏng chuyển động (mô phỏng sự hoạt động của sản phẩm
  )

  -Cấp 8: mô phỏng gia công(CAM) (mô phỏng quá trình gia công sản phẩm
  )

  -Cấp 9: mô phỏng kĩ thuật(CAE) (mô phỏng các tác động lên sản phẩm, kiểm tra về biến dạng của sản phẩm
  )

  Phần 4: Kĩ năng tổng hợp

  – Cấp 10: Thiết kế và quản lí hệ thống cơ khí

  Huệ Hoàng Minh June 28, 2020 9:55 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *